Dostawca Usług Rozwojowych

Zapraszamy wszystkie małopolskie firmy szkoleniowe, doradcze i edukacyjne do współpracy w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”.

Do świadczenia usług w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe mają prawo Usługodawcy zgłoszeni w Bazie Usług Rozwojowych w serwisie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Istotne jest aby Usługodawcy zgodnie z wymogami BUR mogli świadczyć usługi z dofinansowaniem.

Usługodawcy w ramach funkcjonalności systemu akceptują Regulamin rozliczania Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem realizacji usług w projekcie. Usługodawca w ramach funkcjonalności systemu dokonuje wszystkie czynności związanych z realizacją usługi tj. potwierdza gotowość do realizacji usługi rozwojowej, jej faktyczne wykonanie poprzez zmiany w statusach usługi. Po akceptacji Regulaminu w przypadku świadczenia pierwszej usługi lub odpowiednio potwierdzeniu gotowości do realizacji kolejnych usług Usługodawca będzie miał dostęp do danych dotyczących usługi, którą będzie realizował z udziałem Uczestnika projektu, który dokonał na nią zapisu w ramach funkcjonalności BUR.

Korzyści związane z realizacją usług z dofinansowaniem w ramach projektu poprzez ich dystrybucją w Bazie Usług Rozwojowych;

  • podniesienie konkurencyjności oferty,
  • możliwość dotarcia z ofertą do większej niż do tej pory liczby potencjalnych klientów,
  • szansa na sukces finansowy – możliwość realizacji usług rozwojowych dofinansowanych z EFS,
  • darmowa reklama o zasięgu ogólnopolskim,
  • wiedza – dostęp do opinii klientów na temat usług własnych i konkurencji,
  • ograniczenie formalności związanych z dofinansowaniem usług,
  • komfort działania – przeniesienie odpowiedzialności za proces aplikowania na przedsiębiorców.

W razie pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami, odwiedzenia zakładki Baza Wiedzy.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP