Konferencja „Kadra wartością firmy”
27 marca 2019 r.
Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39, Kraków

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców”. Na warsztat bierzemy biznesową codzienność firm: procedury i wymogi prawne, problemy finansowe, konkurencyjność rynku, kształtowanie kompetencji, motywacje, strategie działania, nowe możliwości rozwoju… Profesjonalnie i praktycznie – stawiamy na konkretne rozwiązania usprawniające działania. Wszystko po to, by małopolskie firmy z powodzeniem wyprzedzały rynkową konkurencję.

Rynek pracy stawia firmy przed nowymi wyzwaniami. Coraz częściej to pracodawcy muszą konkurować o dobrego pracownika, stwarzając atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dla wykwalifikowanych specjalistów, biegłych w językach obcych i nowych technologiach liczą się perspektywy rozwoju, idee i wartości zatrudniających je firm. Konferencja „Kadra wartością firmy” to idealna okazja by poznać możliwości doskonalenia kompetencji przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. więcej

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP