Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” i posiadanymi przez Państwa, niewykorzystanymi bonami, zwracamy się z  prośbą o potwierdzenie, czy na pewno skorzystacie z nich Państwo do końca kwietnia 2020. W przeciwnym wypadku prosimy o zwrot bonów, aby uwolnione środki mogły zostać w pełni wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i mogły posłużyć innym przedsiębiorcom, którzy wciąż oczekują na liście rezerwowej. Prosimy o pilne podjęcie decyzji. Bony można zwrócić ze swojego profilu na mbon.pl za pomocą przycisku „Zwróć niewykorzystane bony”. Prosimy o dokonanie tego zwrotu do końca stycznia 2020. W przypadku zwrotu niezwłocznie prześlemy na Państwa konto wkład własny związany ze zwracanymi bonami.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP