Pracownik

Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej, zgłoszeni na usługę rozwojową poprzez Bazę Usług Rozwojowych przez Przedsiębiorcę, którzy są zatrudnieni u niego co najmniej w okresie od zgłoszenia pracownika na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia. W realizowanym przez nas projekcie przewidujemy zrekrutowanie 3481 przedsiębiorstw, w tym 13657 pracowników tych przedsiębiorstw.

Szczególne preferencje w projekcie w postaci 80% dofinansowania dotyczy następujących grup docelowych:

  • pracowników w wieku 50 lat lub więcej;
  • pracowników o niskich kwalifikacjach;
  • pracowników przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
  • pracowników przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu.

W razie pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami, odwiedzenia zakładki Baza Wiedzy.

 
MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

 
 
Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP