Spotkania i konferencje

Szanowni Państwo zapraszamy na spotkania dotyczące tematyki projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Spotkania odbywają się w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA przy. ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie w sali nr 219. Poniżej znajduje się harmonogram najbliższych spotkań:

12 kwietnia godz. 10:00, 13 kwietnia godz. 10:00

24 maja godz. 10:00, 25 maja godz. 10:00

Zachęcamy do kontaktu i potwierdzenia obecności na adres spotkaniambon@marr.pl


Archiwum spotkań i konferencji

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP