Uprzejmie przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną usługi stacjonarne mogą być zastępowane usługami on-line, które są świadczone w czasie rzeczywistym. W związku z powyższym zwracamy uwagę, że uczestnicy usługi mają obowiązek uczestniczyć w całej usłudze tak jak w przypadku usługi stacjonarnej. Zwracamy uwagę, że w przypadku kontroli, kiedy w chwili logowania kontrolujący nie widzi wszystkich uczestników zalogowanych na usługę, osoby nie zalogowane będą traktowane jako nieobecne, co przełoży się na brak możliwości rozliczenia usługi (dla szkoleń dłuższych niż jednodniowe, nie będzie rozliczany cały dzień). Oczywiście nie dotyczy to osób, które są nieobecne, ale ich nieobecność jest usprawiedliwiona zgodnie z zapisami regulaminowymi.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP