Usługi Rozwojowe dla Przedsiębiorców
10 grudnia 2018 r.
Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39, Kraków

Partnerami Konferencji: Usługi Rozwojowe dla Przedsiębiorców byli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. W ramach trzech modułów tematycznych: „Małopolska twarz Podmiotowego Systemu Finansowania”, „Szkolić każdy może???” i „Finanse dla innowacyjnych przedsiębiorców” prelegenci przedstawili różne aspekty związane z Podmiotowym Systemem Finansowania, miedzy innymi zaprezentowano projekt Małopolskie Bony Rozwojowe, który daje możliwość uzyskania wsparcia (nawet 80%) pokrycia kosztów szkolenia, studiów podyplomowych oraz innych usług rozwojowych czytaj więcej…

„Podejmujemy wiele działań, które pomagają firmom dostosować się do nowych wymogów rynku i zmieniających się trendów. Jednym z nich jest realizacja projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”, w ramach którego oferujemy bezzwrotne wsparcie usług szkoleniowych i doradczych. Wyjątkowość tej oferty polega na tym, że przedsiębiorcy sami mogą wybierać formy, temat i system podnoszenia kwalifikacji. Warto podkreślić, że ten projekt to nie konkurs. Wystarczy, że przedsiębiorca spełnia kryteria dostępu i to uprawnia go do skorzystania z dofinansowania. Do tej pory z oferty tej skorzystało już ponad 1900 małopolskich firm” dr Jan Pamuła Prezes Zarządu MARR SA

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP