Szanowni Państwo,

Po trzech latach owocnej współpracy, w dniu 29 sierpnia 2020 roku zakończymy realizację projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”.

Z analizy naszych baz danych wynika, że część z Państwa nie rozliczyła jeszcze zrealizowanych usług. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze złożenie dokumentów rozliczeniowych, a tych z Państwa, którzy rozpoczęli proces rozliczania o dokonanie uzupełnień/zmian, które pozwolą zakończyć te procesy.

Tych z Państwa, którzy obecnie świadczą usługi lub będą je świadczyć prosimy o składanie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu usług. Przypominamy, że termin zakończania usługi nie może przekroczyć 31 lipca 2020 roku. W tym dniu tracą ważność wszystkie bony.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rozliczania Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” (§ 2 pkt 4) poprawne dokumenty rozliczeniowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 10.08.2020 roku.

Prosimy o przesłanie do dnia 6 lipca 2020 roku informacji czy planują Państwo rozliczenie wykonanych usług, czy też z jakiegokolwiek powodu odstępujecie od rozliczenia. W przypadku odstąpienia od rozliczania usługi w informacji zwrotnej prosimy o podanie pełnego numeru takiej usługi z BUR oraz danych przedsiębiorcy, który z tej nie rozliczanej usług korzystał.

Informację proszę przesłać na adres: sebastian.dziedzic@marr.pl

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP