Ważny komunikat dla usługodawców świadczących usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych

Wszystkie podmioty świadczące usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych prosimy o niezwłoczne zapoznanie się i stosowanie „Wytycznych określających standardy świadczenia usług rozwojowych w BUR realizowanych zdalnie” – link do strony BUR. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP