Informujemy, że w związku z wyczerpującą się pulą środków przeznaczonych na dofinansowanie usług w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe (mBon), rekrutacja do projektu zostanie wstrzymana w dniu 08.09.2019 roku o godz. 23:59.
Rekrutacja zostanie ponownie uruchomiana pod warunkiem dostępności środków finansowych (bonów) przeznaczonych na dofinansowanie, zgodnie z § 7 Regulaminu.

Zapraszamy do udziału w innych realizowanych przez nas projektach:

  • Akademii Menadżera MŚP -> 7 mln złotych do wykorzystania na szkolenia dot. kompetencji menadżerskich dla menadżerów z firm MŚP z terenu województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego,
  • Bonach sukcesu -> 36 mln złotych na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym dla MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski.

Szczegóły dotyczące powyższych projektów znajdują się odpowiednio na: www.marr.pl/am3 oraz www.marr.pl/bonysukcesu. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:  12 617 66 04.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP